Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínos molekulárně genetických a cytogenetických analýz k diagnostice a predikci léčebné odpovědi u pacientů s non-Hodgkinskými lymfomy
Název práce v češtině: Přínos molekulárně genetických a cytogenetických analýz k diagnostice a predikci léčebné odpovědi u pacientů s non-Hodgkinskými lymfomy
Název v anglickém jazyce: The role of molecular genetic and cytogenetic analyses in the diagnosis and prediction of treatment response in patients with non-Hodgkin lymphomas
Klíčová slova: cytogenetické aberace, FISH, CLL, KV, NHL
Klíčová slova anglicky: cytogenetic aberrations, FISH, CLL, CE, NHL
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN (11-00410)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.08.2014
Datum zadání: 12.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.08.2014
Datum a čas obhajoby: 13.10.2014 10:00
Místo konání obhajoby: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK v Praze a VFN
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 13.10.2014
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
  prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK