Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulární mechanizmy vzniku metabolického syndromu se zaměřením na nové hormony produkované tukovou, jaterní a svalovou tkání
Název práce v češtině: Molekulární mechanizmy vzniku metabolického syndromu se zaměřením na nové hormony produkované tukovou, jaterní a svalovou tkání
Název v anglickém jazyce: Molecular mechanisms of metabolic syndrome with focus on new hormones produced by adipose tissue, liver and skeletal muscle
Klíčová slova: Tuková tkáň, subklinický zánět, inzulínová rezistence, hypotermie, clusterin.
Klíčová slova anglicky: Adipose tissue, subclinical inflammation, insulin resistance, hypothermia, clusterin.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN (11-00410)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.08.2014
Datum zadání: 11.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.08.2014
Datum a čas obhajoby: 26.06.2017 11:30
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2017
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
  Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK