Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Les jako vzdělávací prostor? Rozvoj přírodovědné gramotnosti v preprimárním vzdělávání pomocí environmentálních témat
Název práce v češtině: Les jako vzdělávací prostor?
Rozvoj přírodovědné gramotnosti v preprimárním vzdělávání pomocí environmentálních témat
Název v anglickém jazyce: Developing scientific literacy in pre-primary education through environmental themes
Klíčová slova: přírodovědná gramotnost, preprimární vzdělávání, udržitelný rozvoj, lesní mateřské školky, rámcový vzdělávací program, kognitivní vývoj, školní vzdělávací program
Klíčová slova anglicky: Scientific Literacy, Pre-Primary Education, Sustainable Development, Outdoor preschool, Framework Education Program, Cognitive Development, School Education Program
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.08.2014
Datum zadání: 04.08.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: PhDr. Václav Pumpr, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK