Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Princip dvojího účinku
Název práce v češtině: Princip dvojího účinku
Název v anglickém jazyce: The Principle of Double Effect
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK (11-00240)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. MUDr. Jan Payne, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2014
Datum zadání: 30.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.07.2014
Datum a čas obhajoby: 21.12.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.10.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.12.2015
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. doc. Dr. Ing. Tomáš Machula, Th.D., Ph.D.
  Mgr. Vlastimil Vohánka
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK