Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv hloubkové závislosti fyzikálních vlastností zemského pláště na charakter termální konvekce
Název práce v češtině: Vliv hloubkové závislosti fyzikálních vlastností zemského pláště na charakter termální konvekce
Název v anglickém jazyce: Influence of depth dependence of the Earth's mantle properties on thermal-convection characteristics
Klíčová slova: viskozita, tepelná vodivost a teplotní roztažnost zemského pláště; režimy termální konvekce
Klíčová slova anglicky: viscosity, thermal conductivity and thermal expansivity of the Earth's mantle, thermal convection regimes
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra geofyziky (32-KG)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2012
Datum zadání: 30.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.07.2014
Datum a čas obhajoby: 02.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je systematicky zkoumat základní režimy termální konvekce (počátek konvekce, stacionární řešení, periodická řešení, chaotické stavy) v materiálu, jehož vlastnosti se mění s hloubkou obdobně jako materiál zemského pláště; geometrie úlohy bude kartézská. Stokesova úloha bude důsledně formulována ve spektrální oblasti nejen v horizontálním, ale i ve vertikálním směru pro model sestávající z vrstev s konstantní viskozitou, ale s obecným průběhem rychlosti a teploty v jednotlivých vrstvách; úloha bude řešena maticově pro každý vlnový vektor. Termální rovnice bude řešena v prostorové oblasti a přechod rychlosti a teploty mezi spektrální a prostorovou oblastí bude prováděn pomocí rychlé Fourierovy transformace. Tento postup umožní přímočarou paralelizaci výpočtů, čímž se otevře možnost nejen pro dvourozměrné, ale i třírozměrné modelování i v chaotických režimech.
Seznam odborné literatury
Bude upřesněn později.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK