Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dermatologické projevy infekce Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum
Název práce v češtině: Dermatologické projevy infekce Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum
Název v anglickém jazyce: Dermatological manifestations of infection by Borrelia burgdorferi sensu lato and Anaplasma phagocytophilum
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Dermatovenerologická klinika (13-422)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.04.2014
Datum zadání: 01.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.07.2014
Datum a čas obhajoby: 20.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:01.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2014
Oponenti: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
  doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK