Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava hydrofobních flurouhlíkových vrstev pomocí metod plazmové polymerace
Název práce v češtině: Příprava hydrofobních flurouhlíkových vrstev pomocí metod plazmové polymerace
Název v anglickém jazyce: Depozition of hydrophobic fluorocarbon coatings by plasma polymerization methods
Klíčová slova: tenké vrstvy, plazmový polymer, PTFE, hydrofobicita
Klíčová slova anglicky: plasma polymer films, PTFE, hydrophobicity
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.07.2014
Datum zadání: 28.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.07.2014
Datum a čas obhajoby: 02.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2014
Zásady pro vypracování
Řešitel by měl:
1) Zpracovat rešerši o depozici plazmových polymerů s důrazem na přípravu fluorouhlíkových vrstev.
2) Naučit se základům práce s potřebným experimentálním vybavením.
3) Seznámit se základy použitých diagnostických technik.
4) Připravit a charakterizovat vrstvy fluorouhlíkových plazmových polymerů.
5) Vypracovat diplomovou práci.
Seznam odborné literatury
Biederman, Osada: "Plasma Polymerization Processes", Elsevier, 1992
Biederman (ed.): "Plasma Polymer Films", Imperial College Press, 2004
Odborné články k týkající se dané problematiky
Předběžná náplň práce
Jednou z aplikačně zajímavých vlastností tenkých vrstev plazmových polymerů na bázi flourouhlíků je jejich hydrofobní charakter. Ten je dán jednak jejich chemickou strukturou, jednak morfologií nanášených vrstev na submikronové úrovni.

Cílem práce je studium přípravy flurouhlíkových vrstev pomocí metod plazmové polymerace, popřípadě za použití nanoklastrů. Bude studován vliv depozičních podmínek na vlastnosti výsledných vrstev (smáčivost, stabilita, chemické složení a drsnost).

Práce má experimentální charakter.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
One of the properties of thin films of fluorocarbon plasma polymers making them highly interesting for practical applications is their hydrophobic character. This is given both by their chemical structure and morphology in the nanometer scale.

The aim of the work is the investigation of deposition process of fluorocarbon coatings based on plasma polymerization, possibly combined with utilization of nano-clusters. The influence of deposition conditions on the properties of resulting films (wetability, stability, chemical composition and roughness) will be studied.

The work is experimental.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK