Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reklama a spoločnosť (ČR od začiatku 90. rokov)
Název práce v jazyce práce (slovenština): Reklama a spoločnosť (ČR od začiatku 90. rokov)
Název práce v češtině: Reklama a společnost (ČR od začátku 90.let)
Název v anglickém jazyce: Advertising and Society (Czech Republic since 90´s)
Klíčová slova: reklama
Klíčová slova anglicky: advertising
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Duffková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.07.2014
Datum zadání: 16.07.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.07.2014
Datum a čas obhajoby: 17.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Ing. Petra Průšová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude mít teoreticko-empirický charakter (empirická data budou spíše v roli dokumentace). Autorka vyjde z obecné relace „reklama - společnost“, přičemž její hlavní pozornost bude zaměřena na funkce reklamy ve společnosti, na vliv reklamy na společnost, na její jednotlivé oblasti i na různé skupiny obyvatelstva. Po terminologických pasážích a nástinu vývoje reklamy (v hlavních meznících) se bude věnovat stěžejní části – vliv reklamy na českou společnost po r. 1989 (s dílčími momenty srovnání s předchozím obdobím).
Seznam odborné literatury
Schultz, don E.: Moderní reklama. Praha, Grada 1995
Toscani, O.: Reklama je navoněná zdechlina. Slováry 1996
Vysekalová, J.: Reklama. Praha, Grada 2003
Otmarová, M.: Reklama z pohledu sociologie. Diplomová práce. Praha, katedra sociologie FF UK 1998
Melicharová, J.. Reklama ve společnosti a společnost v reklamě (Sociologická analýza reklamy). Diplomová práce. Praha, Česká zemědělská univerzita 2003
Williamson, J.: Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising. London, Marion Boyars 2005
Klein, N.: Bez loga. Praha, Argo 2005
Schudson, M.: Advertising, The Uneasy Persuation. New York, Basic Books 1986
Hellmann, K.-U.: Konsum der Werbung. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften 2004
Kenneth E. C. - Baack, D.: Reklama, propagace a marketingová komunikace. Praha, Computer Press 2008
Baudrillard, J.: “Advertising.” The System of Objects. New York, Verso 1996
Packard, V.: The Hidden Persuaders. Brooklyn, Ig Publishing 1980
konkrétní výzkumy různých agentur: CVVM, GfK, STEM apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK