Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poměr českého státu k Svaté říši římské na základě Zlaté buly sicilské a Zlaté buly Karla IV.
Název práce v češtině: Poměr českého státu k Svaté říši římské na základě
Zlaté buly sicilské a Zlaté buly Karla IV.
Název v anglickém jazyce: The Relationship of the Czech State towards the Holy Roman
Empire based on the Golden Bull of Sicily and the Golden Bull of
Charles IV
Klíčová slova: Poměr českého státu k Svaté říši římské, Zlatá bula sicilská, Zlatá bula Karla IV.
Klíčová slova anglicky: The Relationship of the Czech State towards the Holy Roman Empire,Golden Bull of Sicily and the Golden Bull of Charles IV
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2014
Datum zadání: 27.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2014
Datum a čas obhajoby: 14.12.2015 14:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 326
Datum odevzdání elektronické podoby:15.10.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.10.2014
Datum proběhlé obhajoby: 14.12.2015
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Kindl
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem rigorózní práce „Poměr českého státu k Svaté říši římské na základě Zlaté buly sicilské a Zlaté buly Karla IV.“ je juristický rozbor Zlaté buly Sicilské z roku 1212 a Zlaté buly Karla IV. z roku 1356. První část práce pojednává obecně o Zlaté bule sicilské a o historických souvislostech, které předcházely k vydání této smlouvy. Druhá část práce je zaměřena na Zlatou bulu Karla IV., kde pozornost je zaměřena na obecný výklad tohoto zákoníku, spolu s okolnostmi, které předbíhaly jeho vydání. V poslední části je předloženo znění této smlouvy a zákoníku a proveden jejich právní rozbor.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of the rigorous work "The Relationship of the Czech State towards the Holy Roman Empire based on the Golden Bull of Sicily and the Golden Bull of Charles IV" is a juristic analysis of the Golden Bull of Sicily from 1212 and the Golden Bull of Charles IV from 1356. The first part of the work addresses the general issues of the Golden Bull of Sicily and the historical circumstances preceding this decree. The second part focuses on the Golden Bull of Charles IV and in particular on the general interpretation of this code of law, as well as on the situation preceding its issuing. The last part contains the exact wordings of this decree and code of law and their legal analyses.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK