Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti a prostředky k redukci hmotnosti a zvýšení tělesné zdatnosti
Název práce v češtině: Možnosti a prostředky k redukci hmotnosti a zvýšení tělesné zdatnosti
Název v anglickém jazyce: Ways and means to reduce weight and increase physical fitness.
Klíčová slova: Obezita, redukce hmotnosti, Body Mass Index
Klíčová slova anglicky: Obesity, weight reduction, Body Mass Index
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2014
Datum zadání: 25.06.2014
Datum a čas obhajoby: 16.09.2015 08:20
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS Praha C116
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2015
Oponenti: PaedDr. Lucia Malá, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK