Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace fyzioterapeutů pro jejich profesi, vývoj této motivace během jejich pracovní kariéry
Název práce v češtině: Motivace fyzioterapeutů pro jejich profesi, vývoj této motivace během jejich pracovní kariéry
Název v anglickém jazyce: The motivation of physical therapists for their profession, the development of this motivation during their career
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2013
Datum zadání: 15.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.06.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:30.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Magisterská práce by měla snahu o přiblížení vztahu motivace, motivačních podnětů a jejich nastavení pro obor fyzioterapie. Ve vztahu motivace a fyzioterapie bych ráda přiblížila, jak motivace ovlivňuje průběh profese fyzioterapie jednotlivých terapeutů. Na druhé straně bych chtěla zachytit, jak a kam změna kariérního postupu posouvá motivační podněty, a jak se tyto podněty dokáží na základě oborové a pracovní reflexe měnit, mizet a znovu obnovovat v jiných kontextech. Zkoumána by byla také rezistence pracovníků vůči syndromu vyhoření jako jisté formy ztráty motivace a apatie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK