Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filmový odbor ministerstva informací 1945 - 1953
Název práce v češtině: Filmový odbor ministerstva informací 1945 - 1953
Název v anglickém jazyce: Department of Film of the Ministry of Information 1945 - 1953
Klíčová slova: Ministerstvo informací, Filmový odbor, Československo, 1945 - 1953
Klíčová slova anglicky: Ministry of information, Department of Film, Czechoslovakia, 1945 - 1953
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.06.2014
Datum zadání: 18.06.2014
Datum a čas obhajoby: 27.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2017
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK