Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interdependence and Diversification. A View at Current EU-Russian Energy Relations
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Interdependence and Diversification. A View at Current EU-Russian Energy Relations
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2014
Datum zadání: 06.06.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK