Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Závěť - srovnání české a německé právní úpravy
Název práce v češtině: Závěť - srovnání české a německé právní úpravy
Název v anglickém jazyce: Testament - a comparison of Czech and German legal regulation
Klíčová slova: Závěť, dědic, dědické právo, pozůstalost, zůstavitel
Klíčová slova anglicky: Testament, heir, law of inheritance, decedent´s estate, deceased
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2014
Datum zadání: 28.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.05.2015
Datum a čas obhajoby: 15.05.2015 09:45
Místo konání obhajoby: 131; část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:25.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2015
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je srovnat právní úpravu závěti v české a německé právní úpravě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to compare legal regulations of testament in the Czech and German legislation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK