Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Isomorphic and isometric classification of spaces of continuous and Baire affine functions
Název práce v češtině: Izometrické a izomorfní klasifikace prostorů spojitých a baireovských afinních funkcí
Název v anglickém jazyce: Isomorphic and isometric classification of spaces of continuous and Baire affine functions
Klíčová slova: Spojité afinní funkce, borelovské a bairovské funkce, L_1 preduály, bairovské třídy a intrinsic bairovské třídy Banachových prostorů, oscilační rank.
Klíčová slova anglicky: Continuous affine functions, Baire and Borel functions, L_1-preduals, Baire classes and intrinsic Baire classes of Banach spaces, oscillation rank.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2014
Datum zadání: 26.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2014
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Zásady pro vypracování
Student bude zkoumat otevřené otázky související s klasifikací prostorů spojitých a baireovských afinních funkcí.
Seznam odborné literatury
W. Johnson and J. Lindenstrauss: Handbook of geometry of Banach spaces, North-Holland, Amsterdam, 2001
Předběžná náplň práce
Student bude zkoumat otevřené otázky související s klasifikací prostorů spojitých a baireovských afinních funkcí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student will investigate problems related to a classification of spaces of continuous and Baire affine functions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK