Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace funkcí první Baireovy třídy
Název práce v češtině: Charakterizace funkcí první Baireovy třídy
Název v anglickém jazyce: Characterization of functions of the first Baire class
Klíčová slova: Baire 1 funkce|borelovské množiny|Arens - Eellsova věta|Dugundjiho věta
Klíčová slova anglicky: Baire 1 function|borel sets|Arens - Eells theorem|Dugundji theorem
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2019
Datum zadání: 11.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je text shrnující charakterizace funkcí první Baireovy třídy pomocí epsilon-delta definice. Práce by mohla směřovat k unifikaci a eventuálnímu zobecnění těchto charakterizací.
Seznam odborné literatury
Lee, Peng-Yee; Tang, Wee-Kee; Zhao, Dongsheng: An equivalent definition of functions of the first Baire class. Proc. Amer. Math. Soc. 129 (2001), no. 8, 2273–2275
Předběžná náplň práce
Cílem práce je text shrnující charakterizace funkcí první Baireovy třídy pomocí epsilon-delta definice. Práce by mohla směřovat k unifikaci a eventuálnímu zobecnění těchto charakterizací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK