Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání nejvyššího mravního kritéria v křesťanství a v marxismu-leninismu
Název práce v češtině: Srovnání nejvyššího mravního kritéria v křesťanství a v marxismu-leninismu
Název v anglickém jazyce: The comparison of the highest moral criterion in christianity and
in marxism-leninism
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2007
Datum zadání: 02.03.2007
Datum a čas obhajoby: 13.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2007
Oponenti: Dipl.-Theol. Petr Křížek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK