Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on International Migration
Název práce v češtině: Essays on International Migration
Název v anglickém jazyce: Essays on International Migration
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.04.2014
Datum zadání: 15.04.2014
Datum a čas obhajoby: 03.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2014
Oponenti: Martin Kahanec, Ph.D.
  Anželika Zaiceva, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK