Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umělecká tvorba rodiny Süssnerů v německém a českém prostředí v druhé polovině 17. století
Název práce v češtině: Umělecká tvorba rodiny Süssnerů v německém a českém prostředí
v druhé polovině 17. století
Název v anglickém jazyce: The Artistic Work of the Süssner Family in Germany and Bohemia
in the Second Half of 17th Century
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2007
Datum zadání: 12.01.2007
Datum a čas obhajoby: 03.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2007
Oponenti: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK