Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoj nemocného člověka k nemoci, jeho víra a chování bližních
Název práce v češtině: Postoj nemocného člověka k nemoci, jeho víra a chování bližních
Název v anglickém jazyce: The Attitude of a Sick Person towards Illness, His/Her Faith and
the Behaviour of those Around
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2007
Datum zadání: 08.01.2007
Datum a čas obhajoby: 13.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2007
Oponenti: prof. Dr. Albert-Peter Rethmann
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK