Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
HelenOS VFS-FUSE connector
Název práce v češtině: HelenOS VFS-FUSE connector
Název v anglickém jazyce: HelenOS VFS-FUSE connector
Klíčová slova: HelenOS, VFS, FUSE
Klíčová slova anglicky: HelenOS, VFS, FUSE
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Děcký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.04.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this master thesis is the design and implementation of a connector between FUSE filesystem drivers and HelenOS native VFS interface.

The thesis analyses briefly the design, features and behaviour of the FUSE interface and HelenOS VFS. The Linux FUSE implementation is examined in order to maximize code reuse, e.g. between libfuse and the connector implementation. The FUSE-VFS connector is designed in such a way to minimize forced changes in both the HelenOS VFS and the FUSE filesystem drivers.

The connector prototype implementation functionality is demonstrated on a real-life FUSE filesystem ported to HelenOS. The thesis also compares this implementation of the FUSE interface with implementations in other operating systems.
Seznam odborné literatury
Tanenbaum, Woodhull: Operating Systems Design and Implementation
FUSE API Reference Documentation (http://fuse.sourceforge.net/doxygen/)
HelenOS 0.2.0 Design Documentation (http://www.helenos.org/documentation)
Předběžná náplň práce
The goal of this master thesis is the design and implementation of a connector between FUSE filesystem drivers and HelenOS native VFS interface.

The thesis analyses briefly the design, features and behaviour of the FUSE interface and HelenOS VFS. The Linux FUSE implementation is examined in order to maximize code reuse, e.g. between libfuse and the connector implementation. The FUSE-VFS connector is designed in such a way to minimize forced changes in both the HelenOS VFS and the FUSE filesystem drivers.

The connector prototype implementation functionality is demonstrated on a real-life FUSE filesystem ported to HelenOS. The thesis also compares this implementation of the FUSE interface with implementations in other operating systems.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this master thesis is the design and implementation of a connector between FUSE filesystem drivers and HelenOS native VFS interface.

The thesis analyses briefly the design, features and behaviour of the FUSE interface and HelenOS VFS. The Linux FUSE implementation is examined in order to maximize code reuse, e.g. between libfuse and the connector implementation. The FUSE-VFS connector is designed in such a way to minimize forced changes in both the HelenOS VFS and the FUSE filesystem drivers.

The connector prototype implementation functionality is demonstrated on a real-life FUSE filesystem ported to HelenOS. The thesis also compares this implementation of the FUSE interface with implementations in other operating systems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK