Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reedukace formálních poznatků v matematice v prostředí individuálního doučování
Název práce v češtině: Reedukace formálních poznatků v matematice v prostředí individuálního doučování
Název v anglickém jazyce: Reeducation of mechanical knowledge in mathematics during private supplementary tutoring
Klíčová slova: formální poznání, reedukace, individuální doučování, zlomky
Klíčová slova anglicky: mechanical knowledge, reeducation, private supplementary tutoring, fractions
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2014
Datum zadání: 27.03.2014
Datum a čas obhajoby: 04.09.2015 09:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat formou případových studií proces reedukace formálního poznání u vybraných matematických pojmů v rámci dlouhodobého individuálního doučování žáků.
1. Bude provedena rešerše české a anglické, případně německé odborné literatury z hlediska výzkumů týkajících se doučování (zejména matematiky).
2. Budou sledovány individuální konzultace z hlediska formálních poznatků - za tímto účelem budou tyto konzultace se souhlasem žáků nahrávány. V případě potřeby bude udělána diagnostika určitých matematických znalostí u žáků.
3. Budou vybrány takové situace, v nichž se objevila nutnost reedukovat formální poznatky, a tyto situace budou analyzovány.
4. Kromě průběhu a výsledku reedukace formálních poznatků budou sledovány také další charakteristiky, např. otevřenost žáka reedukačním technikám.
5. Budou formulovány závěry z výše uvedených situací a tyto budou dány do souvislosti s výsledky rešerše odborné literatury.
Seznam odborné literatury
České zdroje pro didaktiku matematiky

Časopis Matematika, fyzika, informatika (obsahy jednotlivých čísel jsou zde: http://www.mfi.upol.cz/index.htm)
Časopis Učitel matematiky (www.suma.jcmf.cz/ucitelmatematiky)
Časopis Pokroky matematiky, fyziky a informatiky (http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/39)
Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální (www.suma.jcmf.cz/rozhledy)
Časopis Scientia in educatione (www.scied.cz)
Sborníky z místních konferencí (některé jsou ke stáhnutí na www.suma.jcmf.cz)
Elektronická databáze starších matematických článků (i některých didaktických) (http://dml.cz/)
Časopis Pedagogika (http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/)
www.theses.cz

Zahraniční zdroje

Databáze Eric
www.books.google.com
www.scholar.google.com
Placené zdroje:EBSCOhost, Kluwer/Springer, ProQuest Central, Scopus, SpringerLink - časopisy Educational studies in mathematics, Journal of mathematics teacher education, ZDM, International Journal of Science and Mathematics Education, Mathematics Education Research Journal), Web of Knowledge.
Sborníky z některých důležítých konferencí. Řada z nich se najde pomocí databáze Eric. Sborníky z konference CERME.
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. Teoretické pozadí práce - výsledky rešerše odborné literatury
3. Praktická část - případové studie
5. Diskuse
6. Závěr a didaktická doporučení
7. Literatura
8. Přílohy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK