Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Preventivní a kurativní využití kineziotapu při zatížení palce ruky v ambulantní terapeutické péči
Název práce v češtině: Preventivní a kurativní využití kineziotapu při zatížení palce ruky v ambulantní terapeutické péči
Název v anglickém jazyce: Kinesio taping in treatment and prevention of thumb overload in outpatient physiotherapy
Klíčová slova: Palec ruky, MCP kloub palce ruky, kineziotaping palce, dynamometrie, snížení bolesti palce, přetížení palce
Klíčová slova anglicky: Thumb, thumb joint, kinesio taping of a thumb, dynamometry, pain decrease of a thumb, overloading of a thumb
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Ravnik, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2014
Datum zadání: 20.03.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 12:00
Místo konání obhajoby: katedra fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce bylo vyhodnotit míru snížení bolestivosti MCP kloubu palce ruky aplikací kineziotapu. Pro objektivizaci výsledků byl současně hodnocen take rozdíl síly stisku pomocí ručního dynamometru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main purpose of this thesis is to evaluate a degree of pain reduction in thumb joint by application of kinesio tape. The differences in strength of a grip were concurrently evaluated to objectify previous results. For that aim was used hand dynamometr.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK