Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 329)
Detail práce
  
Vybrané atributy současné základní školy z hlediska požadavků školské reformy
Název práce v češtině: Vybrané atributy současné základní školy z hlediska požadavků školské reformy
Název v anglickém jazyce: Selected attributes of a contemporary primary school from the perspective of demands of school reform
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2014
Datum zadání: 11.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.03.2014
Datum a čas obhajoby: 04.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2006
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK