Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Drobná próza Jaroslava Vrchlického
Název práce v češtině: Drobná próza Jaroslava Vrchlického
Název v anglickém jazyce: Short Prose of Jaroslav Vrchlický
Klíčová slova: Jaroslav Vrchlický, drobná próza, 19. století, romantismus, dekadence, povídka, novela, fejeton
Klíčová slova anglicky: Jaroslav Vrchlický, short prose, 19th century, romanticism, decadence, story, novella, feuilleton
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2014
Datum zadání: 11.03.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.03.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 10:20
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michal Topor, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Práce se pokusí komplexně postihnout drobnou prózu Jaroslava Vrchlického. Bude se zabývat jak jednotlivými povídkovými celky (jejich vznikem, vydáním, popř. kritickými ohlasy na ně), tak především motivickým a tvarovým rozborem jednotlivých próz. Mimo jiné ukáže, že pro Vrchlického nebyla povídková tvorba jen okrajovou činností, ale že pro něj představovala zcela specifickou oblast zájmu – a to jak v rovině motivické, tak jazykové. Na základě těchto rozborů se práce pokusí zasadit Vrchlického prozaickou tvorbu do kontextu celého jeho díla.
Seznam odborné literatury


Vrchlický, Jaroslav. Muž s kohoutem. Kus románu od Jaroslava Vrchlického. Sborník společnosti J. Vrchlického 12, s. 1019.
Vrchlický, Jaroslav. Myslivec neznaboh. Obrázky z podlesí; U výhně (rkp).
Vrchlický, Jaroslav. Prodavač biblí. Klatovy: Šumavan, 1912.
Vrchlický, Jaroslav. Rok na jihu. Praha: J. Otto, 1878.
Vrchlický, Jaroslav. Rok na jihu. In Z hlubin. Praha: Melantrich, 1949.
Vrchlický, Jaroslav. Rok na jihu. In Intimní lyrika. Praha : NLN, 2000.
Vrchlický, Jaroslav. Povídky ironické a sentimentální. V Praha: Jos. R. Vilímek, 1886.
Vrchlický, Jaroslav. Barevné střepy. Praha: F. Šimáček, 1887.
Vrchlický, Jaroslav. Nové barevné střepy. Črty a povídky (18871890). Praha: F. Šimáček, 1892.

Balajka, Bohuš. Jaroslav Vrchlický. Praha: Melantrich, 1979.
Borecký, Jaromír. Jaroslav Vrchlický – pokus o studium jeho díla. Praha: Máj, 1905.
Čermák, Vratislav. Z klatovských studií Jaroslava Vrchlického. Klatovy: Ot. Čermák, 1932.
Frída, Bedřich. Mladá léta Jaroslava Vrchlického v zrcadle dopisů, jež psal svému strýci a bratrovi. Praha: Společnost Jaroslava Vrchlického, 1931.
Frýdecký, František. Z prozaických počátků Jaroslava Vrchlického. Sborník společnosti J. Vrchlického 4, s. 114–135.
Jensen, Alfred. Jaroslav Vrchlický – literární studie. Praha: J. Otto, 1906.
Krejčí, František Václav. Jaroslav Vrchlický. Praha: Mánes, 1913.
Novák, Arne. Zvony domova. Kniha studií a podobizen. Praha: Borový, 1916.
Thomayer, Josef. Z pouti životní. Praha: Česká grafická unie, [1920].
Tichý, Vítězslav. Jaroslav Vrchlický – život. Praha: Vojtěch Hrách, 1947.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK