Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Kyborgové v reklamě na mobilní telefony
Název práce v češtině: Kyborgové v reklamě na mobilní telefony
Název v anglickém jazyce: Cyborgs in Advertising on Mobile Phones
Klíčová slova: kyborg, reklama, sémiotika, extenze, tělo
Klíčová slova anglicky: cyborg, advertisements, semiotics, extension, body
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radana Šafaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2013
Datum zadání: 15.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 13.02.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Bc. Tomáš Kladný
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce chce poukázat semiotickou analýzou na zobrazení mobilních telefonů v současných internetových reklamách vybraných značek. Analýza se bude opírat o Mytologii R. Barthese, Manifest kyborgů D. Haraway a strukturálně sémiotické analýzy o marketingu. Předmětem zkoumání je reklama na mobilní telefony ve vztahu k technologii, diskurzu a mýtům, jež vytváří. Internetová reklama je samostatné médium, přímo oslovující zákazníky mobilních značek. Její specifičností je stejnost pro všechny země a angličtina jako jediný jazyk komunikace. V této internetové reklamě jsou tři okruhy spojení s komunikačními technologiemi, které budou postupně analyzovány.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK