Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Historie a současnost Základní církevní Veselé školy
Název práce v češtině: Historie a současnost Základní církevní Veselé školy
Název v anglickém jazyce: History and present basic religious Merry school
Klíčová slova: alternativní škola, reformní pedagogika, církevní školství, individuální přístup
Klíčová slova anglicky: alternative school, reformative pedagogy, church education, individual attitude
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.02.2014
Datum zadání: 15.07.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 15:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R107, 107, didaktická učebna, 1. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK