Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Protagonista v cykle I romanzi della Rosa Gabriela D'Annunzia
Název práce v jazyce práce (slovenština): Protagonista v cykle I romanzi della Rosa Gabriela D'Annunzia
Název práce v češtině: Protagonista v cyklu I romanzi della Rosa Gabriela D'Annunzia
Název v anglickém jazyce: Protagonist in Gabriele D'Annunzio's Rose Trilogy
Klíčová slova: Fin de siècle, cyklus románov, dekadencia, estetizmus, neskorý dandyzmus, nadčlovek, vôľa, vášeň  
Klíčová slova anglicky: Fin de siècle, cycle of novels, decadence, aestheticism, later dandyism, superman, will, passion
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.02.2014
Datum zadání: 25.02.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.03.2014
Datum a čas obhajoby: 12.02.2015 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Olga Čaplyginová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Struktura práce:

1. Úvod: Gabriele D'Annunzio romanopisec. Stručný přehled autorovy románové tvorby vsazený do literárně-myšlenkového kontextu doby.
2. První románový cyklus: Romány růže. Vítězství vášně a slabost vůle jako jednotící téma trilogie.
3. Analýza jednotlivých románů Cyklu růže:
Trionfo della morte, L'innocente, Il Piacere.
Charakteristika a vývoj protagonistů v jednotlivých dílech.
Rodící se nadčlovek a estét.
Vitalizmus x inettitudine hrdinů.
Polemika nad úlohou dekadentní estetiky ve službách vášně (passione- passività).
4. Závěr
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
D'ANNUNZIO, G. (1931). Il Piacere. Roma: L´Oleandro.
D'ANNUNZIO, G. (1939). L'innocente. Roma: Il Vittoriale degli Italiani.
D'ANNUNZIO, G. (1939). Trionfo della morte. S.l.: Il Vittoriale degli Italiani.
D'ANNUNZIO,G. (1985). Giovanni Episcopo. Roma: Newton.
+ překlady románů trilogie do čj (slovenštiny).
Doplňková primární četba :
HUYSMANS, J. K. Naruby.
WILDE, O. Obraz Doriana Graye
NIETZSCHE, F. Tak pravil Zarathustra: kniha pro všechny a pro nikoho.
BAUDELAIRE, Ch. P. Květy zla.
BAUDELAIRE, Ch. P. Malé básně v próze.
TOLSTOJ, L. N. Anna Karenina.
DOSTOJEVSKÝ, F. M. Zločin a trest.

Sekundární literatura:
BALDI, G. (2008). Le ambiguità della «decadenza». D'Annunzio romanziere. Napoli: Liguori.
BÀRBERI SQUAROTTI, G. (1982). Invito alla lettura di Gabriele d'Annunzio. [2. ed.]. Milano: Mursia.
BARILI, R. (2013). D'Annunzio in prosa. [2. ed.] Milano: Mursia.
BORGESE, G. A. (1932). Gabriele D'Annunzio: da Primo vere a Fedra. Milano: [s.n.]
D'ANNUNZIO, G. (2013). Il caso Wagner. (a cura di Paola Sorge). Roma: Eliot.
CHIARA, P. (1981). Vita di Gabriele d' Annunzio. Milano: Mondadori.
LUPERINI, R. -- CATALDI, P. -- MARCHIANI, L. (2002). La scrittura e l'interpretazione.
Storia e antologia della lett. ital. nel quadro della civilta europea. Firenze: Palumbo.
MAZZARELLA,A. (1983). Il piacere e la morte. Sul primo D'Annunzio. Napoli: Liguori.
PASINI, F. (1925). Gabriele d'Annunzio. Roma: Stock.
PIREDDU, N. (2002). Antropologi alla corte della bellezza. Decadenza ed economia simbolica nell'Europa fin de siècle. Verona: Fiorini.
PUTIGNANO, A. (2010). La più gran gioia è sempre all'altra riva. Estetismo e simbolismo in Gabriele D'Annunzio. Caltanisetta: Sciascia.
SALINARI, C. (1960). Miti e coscienza del decadentismo italiano. Milano: Feltrinelli.
SANGUINETTI, E. (1977). Tra liberty e crepuscolarismo. [2. ed.] Milano: Mursia.
SCARANO LUGNANI, E. (1990). D'Annunzio. [2. ed.]. Roma: Laterza.
SORGE, P. (2013). Eleganza e voluttà in Gabriele d'Annunzio. Lanciano: Carabba.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK