Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohled pacienta a pohled sestry na kvalitu života
Název práce v češtině: Pohled pacienta a pohled sestry na kvalitu života
Název v anglickém jazyce: View of the patient and a view of the nurse on quality of life
Klíčová slova: geriatrický pacient , syndromy, deteriorace, polymorbidita, polyfarmakoterapie, kvalita života, spokojenost, MMSE diagnostický
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2014
Datum zadání: 02.04.2014
Datum a čas obhajoby: 31.10.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 31.10.2014
Oponenti: Mgr. Dana Vaňková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem mé práce bude, zjistit, jaký pohled mají na kvalitu svého života sami pacienti a jak tu kvalitu života vidí a hodnotí všeobecné sestry. Zjistit, v čem se pohled pacienta a sester shoduje a v čem se liší. Zjistit ty oblasti kvality života, na které by se měl ošetřovatelský personál zaměřit jak celkově u většiny pacientů, tak u konkrétního jednice. Předcházet problémům, které by z určitých, diagnostikovaných oblastí kvality života vyplynuly. Usnadnit poskytování cílené ošetřovatelské péče pro ostatní pacienty. Zvýšit profesionalitu všeobecných sester při uspokojování a hodnocení potřeb pacientů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK