Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza algoritmu SQUFOF
Název práce v češtině: Analýza algoritmu SQUFOF
Název v anglickém jazyce: Analysis of the SQUFOF algoritm
Klíčová slova: SQUFOF, čtverec, forma, faktorizace
Klíčová slova anglicky: SQUFOF, square, form, factorization
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2015
Datum zadání: 10.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s článkem [1] a na jeho základě provede analýzu metody SQUFOF Daniela Shankse pro výpočet prvočíselného rozkladu celých čísel. Úkolem studenta bude především vysvětlení algoritmu v kontextu použitých prostředků algebraické teorie čísel.
Seznam odborné literatury
[1] J. E. Gower and S. S. Wagstaff, Jr. Square Form Factorization , Mathematics of Computation Volume 77, Number 261 (2008), 551–588

[2] H. Cohen. A Course in Computational Algebraic Number Theory. Springer-Verlag, 1996.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK