Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozitivní a negativní obraz farmaceutického průmyslu v českých tištěných médiích
Název práce v češtině: Pozitivní a negativní obraz farmaceutického průmyslu v českých tištěných médiích
Název v anglickém jazyce: Positive and negative image of pharmaceutical industry in czech printed media
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.02.2014
Datum zadání: 13.02.2014
Datum a čas obhajoby: 27.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2015
Oponenti: PhDr. Lenka Lysoňková
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK