Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Informovanost katolíků ohledně problematiky asistované reprodukce
Název práce v češtině: Informovanost katolíků ohledně problematiky asistované
reprodukce
Název v anglickém jazyce: Acquaintanceship of the catholics with the problem of assisted reproduction
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2005
Datum zadání: 09.05.2005
Datum a čas obhajoby: 31.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2006
Oponenti: doc. ThDr. Jiří Skoblík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK