Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití multimediálních prvků výuky v předškolním vzdělávání
Název práce v češtině: Možnosti využití multimediálních prvků výuky v předškolním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Possibilities of using multimédia elements in teaching pre-school education
Klíčová slova: didaktická přiměřenost, gCompris, generace Y, hardware, ICT, interaktivní výuka, multimédia, operační systém, PC, předškolák, psychologie dítěte, sekundární socializace, software, školka, výukový program
Klíčová slova anglicky: didactic adequacy, educational program, gCompris, generation Y, hardware, child Psychology, ICT, interactive teaching, kindergarten, multimedia, operating system, PC, preschooler, secondary socialization, software
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Wolák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2014
Datum zadání: 12.02.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: Mgr. Lucie Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude zhodnotit věkovou přiměřenost využití multimediálních prvků výuky prostřednictvím prostředků ICT již v předškolním stupni vzdělávání. Dále se zamyslet nad samotným přínosem a účelností zapojení těchto multimédiálních prvků. Třetí rovinu pak tvoří rychlost adaptace, náročnost obsluhy a celkového zhodnocení možných přínosů ze strany učitelek MŠ.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to evaluate the adequacy of the use of age multimedia features learning and means of ICT at pre-school level of education. Next, think about the actual benefits and practicalities of involvement of these multimedia elements. The third level then form a speed adaptation, operation and performance of the overall evaluation of the potential benefits from the kindergarten teachers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK