Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pedagogický pohled na výchovu dětí homosexuálními páry
Název práce v češtině: Pedagogický pohled na výchovu dětí homosexuálními páry
Název v anglickém jazyce: Pedagogical view on the upbringing of children by homosexual couples
Klíčová slova: homosexualita, homoparentalita, stejnopohlavní rodina, gay rodičovství, lesbické rodičovství, registrované partnerství
Klíčová slova anglicky: homosexuality, homoparentality, same-sex family, gay parenthood, lesbian parenthood, registered partnership
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2014
Datum zadání: 11.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématikou výchovy dětí homosexuálními páry. V teoretické části je rozpracována otázka rodiny, se zaměřením na tradiční rodinu, její transformaci a gay a lesbické rodičovství. V této části je uvedena základní terminologie k dané problematice, dále je diskutován myšlenkový posun v pojetí tradiční rodiny. Teoretická část se rovněž zabývá legislativou České republiky týkající se této oblasti (registrované partnerství, adopce a jiné právní formy vzniku homosexuálního rodičovství – tj. zákon o registrovaném partnerství, zákon o rodině, zákon o péči o zdraví lidu). Poslední část obsahuje porovnání výzkumů veřejného mínění a odborných studií, které byly realizovány v České republice a v zahraničí. Cílem praktické části je zjistit, jaký je postoj pedagogů vybraných ZŠ k otázce homosexuality a výchově dětí gay a lesbickými páry. Jak jsou o této problematice učitelé informováni a jak je toto téma probíráno (v rámci sexuální výchovy) na vybraných základních školách.
Seznam odborné literatury
ANDERSEN, R., FETNER, T. (2008): Cohort Differences in Tolerance of Homosexuality. Attitudinal Change in Canada and the United States, 1981–2000. Public Opinion Quarterly. 72 (2): 311-330.
FANEL, J.: Gay historie. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-7272-010-4.
HASLAM, N., LEVY S. R. (2006): Essentialist Beliefs About Homosexuality: Structure and Implications for Prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin. 32 (4): 471-485.
JANOŠOVÁ, P.: Homosexualita v názorech současné společnosti. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-954-5.
PUTNA, M. C.: Homosexualita v dějinách české kultury. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-2000-0.
SOKOLOVÁ, V. (2009): Otec, otec a dítě: Gay muži a rodičovství. Sociologický časopis. 45 (1): 115-145.
WEISS, P., ZVĚŘINA J.: Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-558-X.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK