Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diskurzivní teorie a princip kontradiktornosti v právu
Název práce v češtině: Diskurzivní teorie a princip kontradiktornosti v právu
Název v anglickém jazyce: Discourse theory and the contradictory principle in law
Klíčová slova: diskurzivní teorie, princip kontradiktornosti, komparace soudních systémů, právní argumentace
Klíčová slova anglicky: discourse theory, contradictory principle, comparison of judicial systems, legal argumentation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2014
Datum zadání: 24.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.02.2016
Datum a čas obhajoby: 19.02.2016 11:30
Místo konání obhajoby: místnost č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.02.2016
Oponenti: doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK