Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Pohybové schopnosti dětí mladšího školního věku
Název práce v češtině: Pohybové schopnosti dětí mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Motor Skills of Children of Primary School Age
Klíčová slova: pohybové schopnosti, unifittest, děti mladšího školního věku, měření
Klíčová slova anglicky: motor skills , UNIFITTEST , school children , measurement
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2014
Datum zadání: 12.03.2015
Datum a čas obhajoby: 26.05.2015 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:13.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Otakar Mojžíš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pomocí UNIFITTESTU (6-60) porovnat úroveň pohybových schopností dětí mladšího školního věku
Seznam odborné literatury
MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983. 336 s.
MĚKOTA, K. NOVOSAD, J., Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 175 s.
NEUMAN, J. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál, 2003. 160 s.
Předběžná náplň práce
Vytvořit rešerši odborné literatury s tématem pohybové schopnosti dětí mladšího školního věku. Vytvořit kategorie, které budou předmětem práce, vybrat výzkumný soubor.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Create a literature search with the theme of movement skills of children of primary school age . Create categories that will be the subject of work , choose a research file .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK