Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Západní vedlejší dekorativní a ikonografické prvky v čínském umění Období rozdrobenosti a jejich odraz ve výzdobě buddhistických jeskynních chrámů v Yungangu z doby vlády dynastie Severní Wei
Název práce v češtině: Západní vedlejší dekorativní a ikonografické prvky v čínském umění Období rozdrobenosti a jejich odraz ve výzdobě buddhistických jeskynních chrámů v Yungangu z doby vlády dynastie Severní Wei
Název v anglickém jazyce: Western Additional and Iconographic Elements in Chinese Art of the Period of Disunity and Their Reflection in the Decoration of the Buddhist Cave Temples at Yungang, Northern Wei Dynasty
Klíčová slova: buddhistické umění|gandhārský styl|čínské umění|čínský ornament|jeskynní chrámy|Yungang|Střední Asie|Západní oblasti|Severní Wei|Období rozdrobenosti|Severní a Jižní dynastie|Hedvábná stezka|Mathurā|buddhistické jeskyně
Klíčová slova anglicky: Buddhist art|Gandhāran style|Chinese art|Chinese ornament|cave temples|Yungang|Central Asia|Western Regions|Northern Wei|Period of Disunity|Northern and Southern dynasties|the Silk Road|Mathurā|Buddhist grottoes
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2014
Datum zadání: 31.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 17.02.2022 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
  Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK