Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezi architekturou a uměním: Recepce vzájemných vztahů
Název práce v češtině: Mezi architekturou a uměním: Recepce vzájemných vztahů
Název v anglickém jazyce: Between Architecture and Art: Reception of Mutual Relationships
Klíčová slova: architektura|umění|vzájemné vztahy|vystavování architektury|instalační umění|dům|domov|veřejný prostor|vnímání|divák|Herzog & de Meuron|Gregor Schneider|Do Ho Suh|Michael Landy|Vito Acconci|Per Kirkeby|Aj Wej-wej
Klíčová slova anglicky: architecture|art|relationships|exhibiting architecture|installation art|house|home|public space|perception|viewer|Herzog & de Meuron|Gregor Schneider|Do Ho Suh|Michael Landy|Vito Acconci|Per Kirkeby|Ai Weiwei
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2014
Datum zadání: 30.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 26.06.2019 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.
  prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK