Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tone realization differences in Hanoian and Saigonese dialects between reading and semi-spontaneous speech
Název práce v češtině: Rozdíly realizace tónů hanojského a saigonského dialektu vietnamštiny mezi čteným a polospontánním mluveným projevem
Název v anglickém jazyce: Tone realization differences in Hanoian and Saigonese dialects between reading and semi-spontaneous speech
Klíčová slova: vietnamština|dialekt|tón|fonační modifikace
Klíčová slova anglicky: Vietnamese|dialect|tone|phonatory modifications
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.01.2014
Datum zadání: 23.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 18.09.2018 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Dr. Mgr. David Uher
  doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části práce student vypracuje úvod do problematiky tonality – vysvětlení funkce tónů, popis tónů v různých (zejména asijských) tonálních jazycích a soudobé trendy výzkumu tonality. Shrne, jakým způsobem nahlíží světová vietnamistika na problematiku tónů ve vietnamštině z hlediska synchronního i diachronního.
Dále bude nahráno minimálně dvacet mluvčích hanojského a saigonského dialektu, kteří přečtou narativní text a izolované slabiky a následně text převypráví vlastními slovy. Zvukový materiál bude zpracován podle nejnovějších zásad rigorózního přístupu k fonetickým datům. Využity budou současné analyzační programy v souladu s uznávanými konvencemi fonetické práce.
Izolované slabiky budou sloužit jako reference při porovnávání s existující literaturou, hlavním zdrojem dat bude čtený a mluvený projev, v nichž budou stejné slabiky porovnány s ohledem na realizaci tónů. Oba soubory dat budou též kvantitativně analyzovány (průběh F0, trvání jednotlivých slabik, míra glotalizace a harmonicita).
Seznam odborné literatury
Brunelle, Marc. 2003. Coarticulation Effects in Northern Vietnamese Tones. Proceedings of the 15th International Conference of Phonetic Sciences.
Brunnelle, Marc. 2009a. Northern and Southern Vietnamese Tone Coarticulation: A Comparative Case Study. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society.
Brunelle, Marc. 2009b. Tone Perception in Northern and Southern Vietnamese. Journal of Phonetics T. 37.
Brunelle, Marc et al. 2012. Intonation in Northern Vietnamese. University of Ottawa Press.
Cao Xuân Hạo. 2007. Tiếng Viết, mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa (Několik problémů vietnamské fonetiky, gramatiky a sémantiky). NXB Giáo dục.
Diệp Quang Ban. 2009. Ngữ pháp Việt Nam (Gramatika vietnamštiny). NXB Giáo dục Việt Nam.
Đoàn Thiện Thuật. 1977. Ngữ âm tiếng Viết (Fonetika vietnamštiny). NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp.
Đỗ Tiến Thắng. 2009. Ngữ điệu tiếng Việt (Intonace ve vietnamštině). NXB đại học quốc gia Hà Nội.
Hoàng Thị Châu. 1989. Tiếng Việt trên các miền đất nước – Phương ngữ (Vietnamština v oblastech země – dialektologie). NXB Khoa học và xã hội.
Hữu Quỳnh – Vương Lộc. 1980. Khái quát về lịch sử tiếng Việt và ngữ âm tiếng Việt hiện đại (Stručná historie vietnamského jazyka a fonetiky moderní vietnamštiny). NXB Giao dục.
Michaud, Alexis. 2004. Final Consonants and Glottalization: New Perspectives from Hanoi Vietnamese. Phonetica T. 61.
Nguyễn Phan Cảnh. 1984. Základy vietnamštiny. SPN.
Nguyễn Văn Phúc. 2006. Ngữ âm tiếng Việt thực hành (Praktická fonetika vietnamštiny) NXB đại học quốc gia Hà Nội.
Nguyễn, Văn Lợi & Edmondson, Jerold A. 1998. Tones and Voice Quality in Modern Northern Vietnamese: Instrumental Case Studies. Mon-Khmer Studies Т. 28.
Palková, Z. 1994. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.
Pham, Hoà Andrea. 2003. Vietnamese Tone - A New Analysis. New York: Routledge.
Slavická, B. 2008. Praktická fonetika vietnamštiny. Praha: Karolinum.
Thompson, Laurence. 1965. A Vietnamese reference grammar (1 ed.). Seattle: University of Washington Press.
Trần Trí Dõi. 2011. Giáo trình lịch sử tiếng Việt (Pojednání o historii vietnamštiny). NXB Giáo dục Việt Nam.
Yip, M. 2002. Tone. Cambridge: CUP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK