Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poruchy komunikace u lidí s demencí
Název práce v češtině: Poruchy komunikace u lidí s demencí
Název v anglickém jazyce: Communication disorders regarding people with dementia
Klíčová slova: demence, komunikace, řeč, poruchy řeči
Klíčová slova anglicky: dementia, communication, speech, language disorder
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2014
Datum zadání: 21.01.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK