Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Proměna regionálního obrazu Švédska a její souvislosti
Název práce v češtině: Proměna regionálního obrazu Švédska a její souvislosti
Název v anglickém jazyce: The changing Sweden´s regional pattern and its context
Klíčová slova: Švédsko, regionální vývoj, proměny obrazu, regionální rozdíly, globalizace
Klíčová slova anglicky: Sweden, regional development, changing pattern, regional disparities, globalization
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2014
Datum zadání: 20.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem je analyzovat proměnu - stabilitu regionálního obrazu Švédska a charkterizovat (nové) tendence regionálního vývoje v kontextu globalizace, hospodářkých krizí a zvýšené
mezinárodní konkurence.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal is to analyse of changing regional pattern of Sweden and to identify new tendencies of its regional development and differentiation in the context of globalization, economic crises
and intensified international competition.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK