Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
DNA damage and signalling pathways in cellular senescence
Název práce v češtině: Poškození DNA a signální dráhy v buněčné senescenci
Název v anglickém jazyce: DNA damage and signalling pathways in cellular senescence
Klíčová slova: odpověď na poškození DNA, cytokiny, buněčná senescence, signální dráhy JAK/STAT
Klíčová slova anglicky: DNA damage response, cytokines, cellular senescence, JAK/STAT signalling pathways
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2014
Datum zadání: 06.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:06.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK