Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motiv dehumanizace člověka v současném mexickém divadle: Edgar Chías, Jaime Chabaud.
Název práce v češtině: Motiv dehumanizace člověka v současném mexickém divadle: Edgar Chías, Jaime Chabaud.
Název v anglickém jazyce: Motive of dehumanization of a man in the contemporary mexican drama: Edgar Chías, Jaime Chabaud.
Klíčová slova: mexické drama, Jaime Chabaud, Edgar Chías, dehumanizace, politické divadlo
Klíčová slova anglicky: mexican drama, Edgar Chías, Jaime Chabaud, Dehumanization, political theatre
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.01.2014
Datum zadání: 03.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.01.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vít Kazmar, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměří na rozbor dvou současných mexických dramat: Crack Edgara Chíase a Rashid 9/11 Jaimeho Chabauda. V tematickém plánu se soustředí na motiv dehumanizace člověka v moderní společnosti, z hlediska života jedince na okraji současné západní civilizace. Pokusí se postihnout základní dramatický konflikt her, jejich časové a prostorové pojetí a zejména význam tématu odlidštěnosti pro stavbu syžetu a pro charakteristiku postav. Bude si všímat především hlavních postav obou dramat, jejich osobitému jazyku, „řečovému“ a scénickému jednání, tomu, jak v rámci vlastních dějových linek řeší situaci vystavení tlaku vládnoucího systému. Může si všimnout typologické charakteristiky těchto dramat (např. souvislosti s tradicí brechtovského „epického“ divadla).
Seznam odborné literatury
BROCKETT Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 20088.
BURGESS Ronald D. El nuevo teatro mexicana y la generación perdida, Latin american review, [online], Spring 1985, Vol.18, č.2, University of Kansas Libraries. ISSN 0023-8813, Dostupné z:https://journals.ku.edu/index.php/latr/article/.../578.‎
CARLSON, Marvin. Dejiny divadelných teórií. Bratislava: Divadelný ústav, 2006
CASTRO Javier Treviño. Dramaturgia del rechazo y el desamor, Caelum Primavera-Verano. 2013, n. 5, La Universidad Autónoma de Coahuila s. 3-9. [online]. Dostupné z: www2.uadec.mx/pub/pdf/caelum.pdf‎.
CAZES Ilya. El metateatro en la dramaturgia mexicana del fin de milenio: teatro en crisis. Mexico 2013. [online]. Dostupné z: espanol.dramaturgiamexicana.com.
COTERILLO Moisés Pérez a kol. Escenarios de dos mundos, Inventario Teatral de Iberoamérica, tomo 3. Madrid: Centro de documentación teatral, 1990.
DE ITA, Fernando (ed.). Teatro mexicano contemporáneo. Madrid: Centro de Documentación Teatral, 1991.
DERRIDA Jacques, ROUDINESCO Élisabeth. Co přinese zítřek? Dialog. Praha: nakladatelství Karolinum, 2003.
FISCHER-LICHTE Erika. Dejiny drámy. Bratislava, Divadelný ústav, 2003.
FRISCHMANN Donald H., Desarollo y florecimiento del teatro mexicano: Siglo XX, Universidad de Alcalá de Henares. Servicio de publicaciones, Madrid 1992. [online]. Dostupné z: http: //hdl.handle.net/10017/4457.
FUNDA Otakar A. Znavená Evropa umírá. Praha: nakladatelství Karolinum, 2000.
GÁLVEZ ACERO, Marina. El teatro hispanoamericano. Madrid: Taurus, 1988.
CHABAUD Jaime. Rashid 9/11. [online]. Dostupné z: espanol.dramaturgiamexicana.com, Mexico 2007.
LIESSMANN Conrad Paul. Hodnota člověk., Filosoficko-politické eseje. Břeclav: Malovaný kraj Břeclav, 2010.
LIPOVETSKY Gilles. Hypermoderní doba. Od požitku k úzkosti. Praha: Prostor, 2013.
LORENZ Konrad. Odumírání lidskosti. Praha: Mladá fronta, 1997, Edice Souvislosti, sv. 10.
MIJARES Enrique, GALÍCIA VELASCO Rocío Judith. La realidad hipertextual del teatro mexicano, Mexico 2012. [online]. Dostupné z: espanol.dramaturgiamexicana.com.
PALADINI Ludovica. El viaje de la Malinche en el teatro mexicano actual: el hiriente retrato de Jesusa Rodríguez, [online], Universita Ca Foscari, Venecia, Les ateliers du Sal, 2012, n. 1-2, s. 131-144. Dostupné z: lesateliersdusal.files.wordpress.com/.../8paladini.pdf‎.
STUART Sim. Lyotard a nelidské. Praha: nakladatelství Triton, 2003, Edice Postmodernistická setkávání, sv. 16.
WALZER Michael. Interpretace a sociální kritika. Praha: nakladatelství Filosofia, 2000, Edice Morální a politická filosofie, sv. 6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK