Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční bilance systému předškolní péče o děti v České republice
Název práce v češtině: Finanční bilance systému předškolní péče o děti v České republice
Název v anglickém jazyce: The financial balance of the preschool child care system in the Czech Republic
Klíčová slova: předškolní péče, harmonizace pracovního a rodinného života, populační vývoj, rodinná politika, Česká republika
Klíčová slova anglicky: preschool care, harmonization of work and family life, population development, family policy, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Olga Kurtinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2013
Datum zadání: 20.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK