Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Člověk jako součást stvoření v teologii Dumitru Stăniloae
Název práce v češtině: Člověk jako součást stvoření v teologii Dumitru Stăniloae
Název v anglickém jazyce: Human Being as Pert of Creation in the Theology of Dumitru Stăniloae
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekumenických studií (27-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.12.2013
Datum a čas obhajoby: 19.02.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.02.2015
Oponenti: Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK