Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Objemová terapie v průběhu popáleninového šoku korigovaná hemodynamickými parametry
Název práce v češtině: Objemová terapie v průběhu popáleninového šoku korigovaná hemodynamickými parametry
Název v anglickém jazyce: The fluid therapy during burn shock guided by hemodynamic parameters
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kardiochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-KARD)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2013
Datum zadání: 11.12.2013
Datum a čas obhajoby: 21.05.2015 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:12.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2015
Oponenti: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
  doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK