Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geografie náboženství z feministické perspektivy
Název práce v češtině: Geografie náboženství z feministické perspektivy
Název v anglickém jazyce: The geographies of religion from a feminist perspective
Klíčová slova: náboženství, spiritualita, feministické přístupy, geografie náboženství, postsekularizace, sakrální místo, každodennost, ženy
Klíčová slova anglicky: religion, spirituality, feminist approaches, geographies of religion, postsecularisation, sacred place, everydayness, women
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2013
Datum zadání: 10.12.2013
Datum a čas obhajoby: 07.12.2017 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.12.2017
Oponenti: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  Mgr. Alena Rochovská, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK