Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývojové mechanismy arytmií - úloha konexinů v arytmogenezi
Název práce v češtině: Vývojové mechanismy arytmií - úloha konexinů v arytmogenezi
Název v anglickém jazyce: Developmental mechanisms of arrhythmias - role of connexins in arrhythmogenesis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomický ústav 1. LF UK (11-00110)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2013
Datum zadání: 05.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2013
Datum a čas obhajoby: 06.02.2014 13:00
Místo konání obhajoby: Přírodovědecká fakulta UK
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2014
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. RNDr. František Kolář, CSc.
  doc. MUDr. Jiří Král, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK