Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Topics in Terrorism an Foreign Direct Investment
Název práce v češtině: Topics in Terrorism an Foreign Direct Investment
Název v anglickém jazyce: Topics in Terrorism an Foreign Direct Investment
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Randall Filer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.10.2013
Datum zadání: 16.10.2013
Datum a čas obhajoby: 25.11.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.11.2013
Oponenti: Ing. Jiří Podpiera, Ph.D.
  Oleh Havrylyshyn
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK