Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anti-tumor activity and toxicity of HPMA copolymer conjugates bearing cytostatic drug
Název práce v češtině: Protinádorová aktivita a toxicita konjugátů na bázi HPMA kopolymerů nesoucí cytostatikum
Název v anglickém jazyce: Anti-tumor activity and toxicity of HPMA copolymer conjugates bearing cytostatic drug
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marek Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2013
Datum zadání: 18.11.2013
Datum a čas obhajoby: 30.05.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2018
Oponenti: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
  prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK